NU UNDER PLANERING:
DE KOMMANDE 120 ÅREN

Verdandihuset (Auragatan 1) är en av Åbos skatter, det är ingen nyhet. Nyheten är att det nästan 120 år gamla huset ska genomgå en fullständig renovering och bli ett bostadshus igen. Vi respekterar Verdandis kulturhistoria genom att bygga bostäder där den ursprungliga arkitekturen möter dagens tekniska lösningar.

Projektet är ännu i planeringsstadiet, och enligt nuvarande bedömning kommer det att bli färdigt 2019. Redan nu vet man att exempelvis husets vackra kakelugnar i original kommer att bevaras, likaså de dekorativa trapphusen och höga fönsteröppningarna. Dörrarna kommer att följa de ursprungliga modellerna.

Verdandihuset, som stod klart 1898, representerade en gång i tiden nya vindar inom boende. I samma anda kommer även husets 120-årsrenovering att ske. När renoveringen blir färdig uppfyller Verdandi dagens förväntningar – och även lite av morgondagens. Planerna för Verdandi är ännu inte i lås, så det finns fortfarande en möjlighet att påverka exempelvis storleken på rummen och planritningarna – om man bara handlar i god tid.

Är du intresserad?

Man planerar att bygga cirka 60 lägenheter i olika storlekar i Verdandihuset, från ettor till stora familje- och representationslägenheter. Förhandsboka din lägenhet nu, så får du välja och vraka och påverka planritningarna enligt dina behov.

Min hälsning

Camilla Sahrman / tfn 050 2545 / myynti@verdandihuset.fi

BRÖDERNA DAHLSTRÖM,
OCH RESTEN ÄR HISTORIA.

Kommerserådet Carl Magnus Dahlström var på 1800-talet en av Åbos mest handlingskraftiga och inflytelserika affärsmän. Han var med under såväl Aura sockerfabriks, Kymmene Oy:s, Littois klädesfabriks och Åbo gasverks tid – och många fler än det. Efter att Carl hade avlidit förvaltade hans bröder Ernst och Magnus Dahlströmarnas egendomar, i vilka det även ingick en värdefull tomt i Åbo centrum, i hörnet Auragatan-Slottsgatan.

Den 12 oktober 1896 sammanträdde under Ernst Dahlströms ledning en grupp inflytelserika affärsmän i syfte att köpa en bit tomtmark i ovan nämnda kvarter och påbörja ett stort byggnadsprojekt där. Man planerade att inrätta den nya tidens bostäder och moderna affärslokaler.

Ernst Dahlström, fotograf Daniel Nyblin (1856–1923). Taget 1891.

PÅ NYRENNÄSSANSENS VÅGKAM.

En arkitekttävling i litet format anordnades för den tomt som man tog i besittning, och den vanns av Frithioff Strandell. Han var en av de ledande arkitekterna på sin tid, och de hus han ritade är fortfarande de mest eftertraktade bostäderna och investeringsobjekten i Åbo. Även Hjorten (1904) på Kaskenbacken och Pantern (1910) som står nedanför är ritade av Strandell. Albatross, som är känt som Puolalabackens konstnärers hus, byggdes år 1911.

När Verdandihuset planerades inhämtade man inspiration från världen, närmare bestämt från Italiens fantastiska renässanspalats och deras rikligt dekorerade detaljer. Det finns flera sådana byggnader i nyrenässansstil i Åbo, men Verdandihuset är den allra vackraste representanten för tidsperioden.

Fotograf Gerorg Nyblin (1859–1931), Åbo. Sittandes från vänster: arkitekt Frithiof Strandell, Ernst Minuth, Arthur Kajanus, Helge Rancken (i Kajanus famn), kapten C. Olsoni och byggnadsmästare A.E. Bjurström. På golvet Karl Viktor Reinius och Stephan Michailow. 1890-talet.

FASTIGHETSAKTIEBOLAGET VERDANDI.

Grundarbetena var redan i full gång när fastighetsaktiebolaget Verdandi bildades. På den konstituerande stämman den 5 juni 1897 valdes C. Junnelius, Magnus Dahlström och C. G. Wahlström in i fastighetsaktiebolagets styrelse med flaggröstning. Byggnadsarbetena fortsatte trots att det redan i inledningsskedet blev murarstrejk och skedde andra överraskande vändningar. Omfattningen på byggarbetsplatsen är enklast att beskriva i siffror: det arbetade 30 murare på byggarbetsplatsen och det murades sammanlagt 1 800 000 tegelstenar i fastigheten. Till pålningen av tomten användes sammanlagt 4 000 pålar, som hamrades på plats med två bastanta pålkranar.

Hösten 1898 kunde de första hyresgästerna flytta in i Verdandihuset. Bland de första som kom var Wibergs konditori och strax därefter bland annat Åbo handskfabrik och Jernvalls modeaffär. Våren 1899 flyttade Finlands Bank in i huset, vars kontor dominerade hörnet vid Slottsgatan och Auragatan med sina runda torn. Redan i byggnadsskedet hade man ingått hyresavtal även med dem som skulle bo i huset. I de nybyggda toppmoderna lägenheterna i Verdandihuset flyttade det in vördnadsvärt folk, från magistrar och tjänstemän till konsuler.

Läs mer: Auragatan 1 – Kvarteret Solen (Folke Sjögren & Helena Soiri-Snellman)